Έρευνα κοινού της Ecoroutes: Ναι στην ανακύκλωση λένε οι δημότες του Δήμου Δέλτα

Jun 9, 2021 | Blog

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των δημοτών του Δήμου Δέλτα για την ανακύκλωση, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα οφέλη της και τη συνδέουν μάλιστα με την προσωπική τους ποιότητα ζωής, σύμφωνα με έρευνα κοινού που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου 2021. Πιστεύουν, ωστόσο, ότι πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανακύκλωσης με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα, και κυρίως η έλλειψη κάδων.

Η έρευνα κοινού πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων με τη συμμετοχή 398 δημοτών από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Δέλτα, για λογαριασμό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ecoroutes. Πρόκειται για μία από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και την πρόληψη παραγωγής πλαστικών απορριμμάτων στο Δήμο Δέλτα» που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το 87% ανακυκλώνει

Ειδικότερα, το 87% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι κάνουν ανακύκλωση των απορριμμάτων τους, έστω και αν αυτό αφορά μόνο ένα μέρος τους. Επίσης, σε ποσοστό 77% δεν θεωρούν δύσκολη τη διαδικασία της ανακύκλωσης που περιλαμβάνει τη διαλογή, το καθάρισμα και την μεταφορά στο μπλε κάδο. Βέβαια, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει ότι είναι ενημερωμένοι για την ανακύκλωση και τα υλικά που ανακυκλώνονται, προκύπτει ότι υπάρχει γνώση μόνο για τα βασικά υλικά (π.χ. τενεκεδάκια, γυαλί, πλαστικά κεσεδάκια), ενώ υπάρχει σύγχυση για άλλα υλικά που κανονικά ανήκουν στον πράσινο κάδο (χάρτινο ποτήρι καφέ, ποτήρια και δοχεία φελιζόλ, περιτυλίγματα σελοφάν).

Οι δημότες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που είναι οργανωμένη η ανακύκλωση στο Δήμο και θεωρούν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη μπλε κάδων. Πιστεύουν ότι για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στο Δήμο είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός των κάδων, αλλά και να πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Μάλιστα, μεταξύ των δημοτών που δήλωσαν ότι δεν κάνουν ανακύκλωση, το μεγαλύτερο ποσοστό (61%) αποδίδει τη στάση του αυτή στη δυσαρέσκεια από τον τρόπο που πραγματοποιείται η ανακύκλωση στο Δήμο και σε μικρότερο βαθμό στην έλλειψη χρόνου (16%), ή σε άλλους λόγους. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αρμόδια για τον εξοπλισμό της ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και όχι ο Δήμος.

Ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι σε συντριπτικό ποσοστό (98,8%), οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η ανακύκλωση συνδέεται με την προσωπική τους ποιότητα ζωής και κατά 94% θεωρούν αρκετά ως πάρα πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η απόδοση του νοικοκυριού τους στην ανακύκλωση. Επίσης, από την έρευνα προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες δεν ενδιαφέρονται τόσο για προσωπικά οικονομικά οφέλη με τη μορφή μείωσης των δημοτικών τελών, όσο για τα οφέλη που προκύπτουν για το κοινωνικό σύνολο (εξοικονόμηση πόρων για δημόσια έργα), καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής τους.

Το μέλλον της ανακύκλωσης

Ως προς το πως βλέπουν την ανακύκλωση στο μέλλον, οι δημότες είναι σε γενικές γραμμές θετικοί στη δημιουργία ενός συστήματος αποκομιδής των ανακυκλώσιμων «πόρτα-πόρτα», καθώς και ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων «πληρώνω όσο πετάω». Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό (96%) κρίνουν σκόπιμο (από αρκετά ως πάρα πολύ) να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαλογής στην πηγή, το οποίο άλλωστε πλέον προβλέπεται από τη νομοθεσία και αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (70%) είναι αρκετά διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων τους, τη στιγμή που αναμένεται η οργάνωση συστήματος των καφέ κάδων για την ανακύκλωση.