Δράσεις για την ανακύκλωση στο Δήμο Δέλτα

Feb 28, 2021 | Νέα, Προσεχείς Δράσεις

Με πολλή χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ΚΟΙΝΣΕΠ Ecoroutes είναι μεταξύ των φορέων που επιλέχθηκαν για να επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» του Τομέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρότασή μας αφορά δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και την πρόληψη παραγωγής πλαστικού στο Δήμο Δέλτα, για την υλοποίηση των οποίων θα συνεργαστούμε με το Δήμο και τοπικούς φορείς. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των πρόγραμμα δράσεων περιλαμβάνει:

–         Έρευνα κοινού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Δέλτα. Η έρευνα κοινού θα χρησιμεύσει ώστε να αποτυπωθεί μία όσο το δυνατόν πραγματική εικόνα των απόψεων των δημοτών για την ανακύκλωση, για την χρησιμότητά της, για το βαθμό επιτυχίας της στο Δήμο, για πιθανά κίνητρα που θα βοηθούσαν στην προώθηση της ανακύκλωσης, αλλά και στην μείωση της παραγωγής απορριμμάτων. Απώτερος στόχος είναι τα συμπεράσματα της έρευνας να χρησιμεύσουν στο σχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων του Δήμου Δέλτα στους τομείς αυτούς.

–       Ημερίδα ενημέρωσης και διαβούλευσης. Στην ημερίδα αυτή θα κληθούν να συμμετάσχουν δημότες, εκπρόσωποι του Δήμου, καθώς ειδικοί σε θέματα ανακύκλωσης και μείωσης χρήσης πλαστικού. Σκοπός της ημερίδας θα είναι να αποτυπωθούν κάποιες αλήθειες και πιθανόν να διαλυθούν κάποιοι μύθοι για την ανακύκλωση και παράλληλα να διατυπωθούν από κοινού και συμμετοχικά προτάσεις για τη βελτίωση της ανακύκλωσης στο Δήμο.

–         Εργαστήρια αναβαθμιστικής ανακύκλωσης και έκθεση παρουσίασης. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν αντικείμενα τέχνης ή χρηστικά αντικείμενα από ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά, και να αποδείξουν ότι «τα απορρίμματα δεν είναι για πέταμα». Τα αντικείμενα που θα παραχθούν στο πλαίσιο των εργαστηρίων αυτών θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα διοργανωθεί σε δημοτικό χώρο.

–         Ενημερωτικό υλικό. Στο πλαίσιο των δράσεων θα παραχθεί έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό για την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης και πρόληψης χρήσης απορριμμάτων.
Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε με την πραγματοποίηση της έρευνας κοινού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα προσαρμοστεί στις συνθήκες, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας της COVID-19.